البدايات الناجحة لطارق نشنوشي _مؤسسBoostiny – Shems FM

Passage de Tarek Nachnouchi, fondateur de Boostiny sur les ondes de Shems FM avec Hamza Belloumi.

البدايات الناجحة لطارق نشنوشي مؤسسBoostiny (Part 1)


البدايات الناجحة لطارق نشنوشي مؤسسBoostiny (Part 2)